Skip to main content
The event you were looking for has already taken place. Find many more events, tips and recommendations in Berlin's biggest event calendar on visitBerlin.com.

In a guided tandem tour at BERLIN GLOBAL, Gülşah Stapel, author of the book Recht auf Erbe in der Migrationsgesellschaft (2023), uses the international pop song “Parole, parole!” (Mina & Alberto Lupo, IT 1972, most commonly known in Turkey as ‘Palavra, Palavra!’) to talk about international interconnections and the visibility of Turkish-German life in public spaces and museums.


What can a pop song that has travelled the world tell us about memories of Turkish-German relations, labour migration and the 1973 World Youth Festival in East Berlin? How are these events of the past still related today? Gülşah Stapel will explore these questions with participants in the tour. Topics will include places of remembrance for Berliners of Turkish origin and the urgent need to depict histories of migration in museums.

The tour will be held in German.

  • Speaker: Gülşah Stapel
  • Moderator: Sophie Eliot

Recht auf Erbe in der Migrationsgesellschaft (2023) kitabının yazarı Gülşah Stapel, BERLIN GLOBAL’de gerçekleşecek rehberli tandem turunda, uluslararası pop şarkısı “Parole, parole!” (Mina & Alberto Lupo, IT 1972 ya da Türkiye’de yaygın bilinen adıyla ‘Palavra, Palavra!’) ile uluslararası bağlantıları ve Türk-Alman ilişkilerinin kamusal alanlardaki ve müzelerdeki görünürlüğünü anlatacak.

Dünyayı dolaşan bir pop şarkısı, Türk-Alman ilişkileri, işçi göçü ve Doğu Berlin’deki 1973 Dünya Gençlik Festivali anılarına dair neler anlatabilir? Geçmişteki bu olayların günümüzle nasıl bir ilişkisi var? Gülşah Stapel, katılımcılarla birlikte işte bu sorulara yanıt arayacak. Turda ayrıca müzelerde göç hikâyelerinin aktarımına duyulan acil ihtiyaç ve Türk kökenli Berlinliler’e yönelik hafıza mekânları konuları da ele alınacak.

Almanca rehberli tur

  • Konuşmacı: Gülşah Stapel
  • Moderatör: Sophie Eliot

- 10,00 Euro Exhibition entry included / Sergi giriş ücreti dahil 10 Avro
- Please book your ticket in advance online or at the box office in the foyer. The tandem tour takes place every four weeks on a different topic.
- 12 years and older
- Language: German
- Berlin Exhibition, 1st floor
- max. 15 persons
Belongs to: BERLIN GLOBAL

Additional information