Skip to main content
The event you were looking for has already taken place. Find many more events, tips and recommendations in Berlin's biggest event calendar on visitBerlin.com.

A conversation and reading at BERLIN GLOBAL -

What does it mean to be a Turkish man or a Turkish woman? How do we perceive these identities and what notions have been conveyed to us about them? Authors Feridun Zaimoğlu and Burcu Argat read from their works and talk about migration and gender codes at BERLIN GLOBAL.


Author Feridun Zaimoğlu first found literary success in 1995 with his book Kanak Sprak. 28 years later, this work remains as relevant as ever in the discourse around immigration. In the book, the German writer of Turkish origin gives voice to 24 male figures often portrayed by society as losers, victims, childishly immature or primitive: “The Kanaken are given the blame for customs and rites. Seen from outside, they only appear as a shapeless mass of delinquents that one presumes to know by their external appearance and ‘special characteristics’.”

In her new novel Solange die Zeit stehenbleibt (As Long as Time Stands Still), Berlin-based Turkish curator and author Burcu Argat tells the story of a Turkish woman who flees harem-like conditions to 1920s Berlin. Her escape is described as an act of liberation – until the National Socialists seize power and she is forced to return to Istanbul. Argat impactfully describes both the protagonist's dejection and her desire for freedom.

At BERLIN GLOBAL, Feridun Zaimoğlu and Burcu Argat will present passages from their books and discuss the themes of their work with moderator Idil Efe. They will talk about how to navigate social codes predominantly associated with men and women read as migrant.

The reading will take place within the framework of the Open Space “30 kg”. In this project, led by Burcu Argat and Izim Turan, seven women who immigrated from Turkey share their thoughts on migration and (gender) identity in the exhibition BERLIN GLOBAL. They talk about codes and objects once taken for granted in Turkey that are now sorely missed, or which have lost their significance in a liberating way. The Open Space can be seen in the BERLIN GLOBAL exhibition until 30 October 2023.

Moderation: Idil Efe

Feridun Zaimoğlu ve Burcu Argat köken ve toplumsal cinsiyet hakkında. BERLİN GLOBAL’de okuma ve tartışma

Türk erkeği olmanın anlamı nedir? Türk kadını olmanın anlamı nedir? Bu konu hakkinda hangi fikirlere sahibiz ve bize nasıl öğretiliyor? Berlin Global tarafından düzenlenen okumaya ve söyleşime yazarlar Feridun Zaimoğlu ve Burcu Argat davetlidir.  Konu: göç ve toplumsal cinsiyet kodları.

Feridun Zaimoğlu ilk edebi başarısını 1995 senesinde "Kanak Sprak. 24 Mißtöne vom Rande der Gesellschaft" adlı kitabi ile kutladı. 28 yıl sonra dahi, kitap göç konusunda hala güncelliğini korumaktadır. Türk kökenli alman yazar, kitabında çoğu zaman mağlup, mağdur, çocuksu saf ya da ilkel olarak tasvir edilen 24 erkeğe yer veriyor: "`Kanaken´ olarak hitap edilenler sebepsiz yere suçlanıp gelenek ve törenlerden sorumlu tutulur. Karşıdan bakıldığında, sadece dış görünüşleri ve >belirli özellikleriyle< amorf bir alt tabaka kitlesi olarak sıfatlandırılabileceklerine inanılır."

Berlin'de yaşayan türk küratör ve yazar Burcu Argat, yeni romanında "Solange die Zeit stehenbleibt“ 1920’lerde haremlik gibi bir ortamdan Berlin'e kaçan bir türk kadınının hikâyesini anlatıyor. Bu kaçış bir özgürleşme eylemi olarak tanımlanıyor- ta ki Nasyonal Sosyalistler iktidarı ele geçirene ve kadının İstanbul'a dönmek zorunda kalmasına kadar. Argat, ana karakterin kederini ve özgürlük arzusunu etkileyici bir şekilde anlatılıyor.

BERLİN GLOBAL'de Feridun Zaimoğlu ve Burcu Argat kitaplarından pasajlar paylaşıp ve sunucu İdil Efe ile birlikte eserlerinin konularını tartışacaklar. Aynı zamanda göçmenlik vasfıyla algılanan kadın veya erkeklerin üzerinde ilişkilendirilen toplumsal kodların nasıl anlaşıldığı söz konusu olacaktır.

Okuma, "30 kg" isimli projenin bir parçası olarak gerçekleşecek. Burcu Argat ve İzim Turan'ın bu projesinde, Türkiye'den göç etmiş yedi kadın, BERLIN GLOBAL'deki bir sergi alanında göç ve cinsiyet kavramı hakkındaki düşüncelerini paylaşıyorlar. Türkiye'de kanıksanmış ve şimdi çok özlenen veya gereksiz olarak algılanan kodlardan ve nesnelerden bahsediyorlar. Bu proje 30 Ekim 2023 tarihine kadar BERLIN GLOBAL sergisinde yer alacak.

Moderasyon: İdil Efe

- Venue: BERLIN GLOBAL, Room 1
- BERLİN GLOBAL'de Berlin – Raum, 1. kat.
- Eintritt: 5,00 EUR, 3,00 EUR ermäßigt
- Giriş: 5 Euro, 3 Euro indirilmiş ücret
- Admission: 5,00 EUR, 3,00 EUR reduced
- Languages: Turkish, German (simultaneous translation)Additional information