Skip to main content
The event you were looking for has already taken place. Find many more events, tips and recommendations in Berlin's biggest event calendar on visitBerlin.com.

Seven Turkish Berliners reflect on their own experience of migration. Moving to Berlin has meant renegotiating their transcultural identity – liberation for some, for others a loss. The installation invites visitors to consider their own position. A project by Burcu Argat and Izim Turan.


You’re allowed to check in up to 30 kg of free luggage at the airport – one full suitcase for a new life in a new country. But what happens when your things, your language, even your own identity take on different meanings upon arrival?

On one of BERLIN GLOBAL’s Open Spaces, seven Turkish Berliners reflect on their own experience of migration. Their belongings are no longer useful in Berlin, their mother tongue finds no exact translation. As transcultural women, they renegotiate everyday life – a liberation for some, for others a loss. Through the installation, the group invites visitors to consider their own identity. The project also draws a parallel to the 1920s, when independent women from Turkey migrated to Berlin and had to redefine themselves, just as they do today.

“30 kg” was curated by Burcu Argat and Izim Turan together with the Stadtmuseum Berlin.

With: Pınar Akyol, Başak Arslan, Michelle Demishevich, Ayşe Derya Kır, Ayça Öztarhan Kocatürk, Seda Boran Krüger and Nur Özalp.

Açılış BERLIN GLOBAL Serbest Alan: “30 kg“

Yedi Türk asıllı Berlinli kendi göç deneyimlerine bakış atıyorlar. Berlin’e gelişleri, onların kültürlerarası kimliklerinin yeniden tanımlanması anlamına geliyor. Bazıları için bir kurtuluş, bazıları için ise bir kayıp. Enstalasyonları ziyaretçileri kendi kimlikleri üzerinde düşünmeye davet ediyor. Burcu Argat ve İzim Turan’ın bir projeleri.

Havaalanına 30 kg bagajla giriş yapabilirsiniz. Yeni bir ülkede yeni bir yaşam için sadece dolu bir bavul. Peki ya eşyalar, dil, hatta kişinin kimliği vardıklarında birdenbire farklı bir anlam kazanırsa ne olur?

BERLİN GLOBAL’ın üçüncü Serbest Alanı’nda yedi Türk asıllı Berlinli, kendi göç deneyimlerine bakış atıyorlar. Yanlarında getirdikleri eşyalar Berlin’de artık kullanılmayacak, ana dillerinin tam bir tercümesi yok. Kültürler arası geçiş yapan kadınlar olarak, gündelik yaşamlarını yeni baştan düzenlemek zorundalar. Bazıları için bir özgürlük, bazıları için ise bir kayıp. Grup, enstalasyonları aracılığı ile ziyaretçileri kendi kimlikleri üzerinde düşünmeye davet ediyor. Proje aynı zamanda, bağımsız Türk kadınlarının Berlin’e göç ettikleri ve bugün olduğu gibi kendilerini yeniden tanımlamak zorunda kaldıkları 1920’lere de bir bağlantı kuruyor.

„30 kg“, Burcu Argat ve İzim Turan’ın Berlin Şehir Müzesi ile birlikte ortak çalışmalar. Beraberlerindekiler: Pınar Akyol, Başak Arslan, Michelle Demishevich, Ayşe Derya Kır, Ayça Öztarhan Kocatürk, Seda Boran Krüger ve Nur Özalp.

- Free admission with time slot ticket to BERLIN GLOBAL
- German, Turkish, English
- Berlin Exhibition, 1st floor

Buy ticket

Additional information