Reichstag

Reichstag

Parlament i zwierciadło niemieckiej historii

Reichstag – © Scholvien

9 czerwca 1884 roku cesarz Wilhelm I trzy razy uderzył w kamień węgielny i, jak podają źródła, rozpadł mu się przy tym młot. Cesarzowi nie podobał się Reichstag. Z niechęcią zaakceptował projekt architekta Paula Wallota, a na zaprojektowaną przez niego ciężką, kamienną kopułę nie wyraził nawet zgody. Byłaby ona bowiem wyższa niż zamek miejski.

W 1894 roku, po dziesięciu latach budowy, Reichstag był gotowy, a kopuła mimo wszystko wznosiła się ponad zamek miejski. Cesarz, wtedy już wnuk Wilhelma, Wilhelm II, był oburzony z powodu tego „szczytu braku smaku”. Cóż mógł jednak uczynić? To proste: zdyskredytował architekta, nadając Reichstagowi nazwę „małpiarnia Rzeszy” i nie dopuścił do umieszczenia inskrypcji „Dem Deutschen Volke“ (Narodowi niemieckiemu). Napis pojawił się dopiero w 1916 roku.

Budynek parlamentu stoi jednak do dziś, a jego historia odzwierciedla burzliwe dzieje Niemiec. 9 listopada 1918 roku poseł Philipp Scheidemann proklamował tu Republikę. 27 lutego 1933 roku w budynku wybuchł pożar. W niewyjaśnionych do dziś okolicznościach sala plenarna i kopuła stanęły w płomieniach. Ten pożar posłużył narodowym socjalistom za pretekst do prześladowań przeciwników politycznych.

Zniszczony podczas II wojny światowej Reichstag został odbudowywany w latach 1961 - 1971 według planów architekta Paula Baumgartena w uproszczonej formie, bez kopuły wysadzonej w 1945 roku. Po zjednoczeniu Niemiec Bundestag postanowił przeznaczyć budynek ponownie na siedzibę parlamentu. Opierając się na przestronnych historycznych zarysach obiektu, architekt sir Norman Foster przebudował i rozbudował Reichstag, by stworzyć nowoczesny budynek parlamentu niemieckiego. Początkowo mocno kontrowersyjna, przechodnia, szklana kopuła stała się na powrót symbolem miasta.

Od 1999 roku budynek Reichstagu jest ponownie siedzibą niemieckiego Bundestagu.

Zwróć uwagę:

Kopułę i taras na dachu budynku Reichstagu można obecnie zwiedzać tylko po zarejestrowaniu. Konieczna jest rejestracja z 2-dniowym wyprzedzeniem. Formularz rejestracyjny znajduje się na stronie www.bundestag.de.

Do rejestracji online

Dla osób decydujących się w ostatniej chwili:

Kopułę można zwiedzić także spontanicznie. W tym celu można się zgłosić bezpośrednio do nowego Oddziału Biura Obsługi Turystów znajdującego się na południowej stronie Scheidemannstraße. Zgłoszenia przyjmowane są w miarę wolnych miejsc do dwóch godzin przed wejściem. Tam można się zarejestrować na zwiedzanie za kolejne dwa dni.
Nowe Biuro Obsługi jest otwarte codziennie od godziny 8.00 do 20.00.

Komentarze

Raistag

I made reguest on 17.07 , I did not received confirmation for 27.08.
What have I to do ?